Sağlık

Hasta akışlarını anlamak için modeller

Sağlık alanındaki faaliyetlerimiz hasta ve hastane süreçlerini içermektedir. Hastaların sağlık-değer zincirindeki yolculukları ve bu sırada sağlık kaynakları ile etkileşimi, hem hasta açısından hem de sağlık hizmeti sağlayıcısı açısından ele alınmaktadır.

Hasta akışları sağlık-değer zinciri yolculuklarında hastaların geçebilecekleri alternatif yerlerin ve durumların gösterimidir. Bu gösterim sağlık hizmeti sağlayıcının da hangi işlemleri yaptığını ve hangi değerli kaynaklarını tükettiğini de gösterir. Doktorlar hastalar ile ne kadar süre geçirmekte, operasyon için ne kadar zaman ayırılmakta, mevcut hasta sayıları ile bu süreler karşılaştırıldığında doktor sayımız ve ameliyathane kapasitemiz yeterli mi?


Hasta akışlarnın can bulduğu yerler simülasyon modelleridir. Simul8 yazılımı gibi simülasyon yazılımları ile hasta süreçlerinizin simülasyonunu yapabiliriz ve bu modelleri kullanarak;

Hasta bekleme sürelerini azaltabilirsiniz
Doktor ve hemşire kullanım oranlarını arttırabilirsiniz
MR/CT gibi değerli tesislerinizin kullanım zamanını arttırabilirsiniz
Hasta randevu sisteminizi daha iyi yönetebilirsiniz
Hasta akışlarını anlamak için Simul8 ile modeller

Klinik 3D simülasyonları

Sağlık süreçlerini, mevcut durumu ve gelecekte olmasını dilediğiniz durumu, simülasyon sayesinde görselleştirebilirsiniz. Bu sayede yatırım-geri dönüş arasındaki ilişki farklı bir boyuttan incelenmiş olur.

Hastanenizde klinik alanda iyileştirmeler yapmak için, daha verimli çalışma ortamları için Yalın Sağlık prensiplerini uygulamak için size yardım edebiliriz. Gereksiz yere tekrar edilen işlemler, zaman kayıpları, kaynak israfları giderilebilir.