İlaç ve Yaşam Bilimleri

İlaç ve sağlık teknolojileri alanında modelleme ve veri analizi hizmetleri sunmaktayız. İlaç firmalarının mevcut ürünlerinin ve piyasaya sunulacak ürünlerinin pazara girişleri için ihtiyaç duyduğu analiz ve modelleme çalışmalarını yapmaktayız. Bu çerçevede;

Sağlık Teknoloji Değerlendirme (Health Technology Assessment-HTA)
Bütçe Etkisi Modelleme ve Analizi (Budget Impact Modelling and Analysis-BIMA)
Maliyet Etkinlik Analizi (Cost Effectiveness Analysis-CEA)

yapabilmekteyiz.

Sağlık ekonomisi modelleri

Markov modelleri

Sağlık alanındaki büyük veri kaynaklarını kullanarak sağlığa özel veri analizleri yapabilmekteyiz. Bu analizler geleceğe ilişkin stratejilerin belirlenmesinde, yatırım kararlarında ve operasyonların yönetiminde karar vericilere bilgilendirilmiş kararlar sağlamaktadır.

Sağlık Bakanlığının ilaç ve sağlık teknoloji geliştirme şirketlerinden talep ettiği analizler şirketimiz tarafından yapılabilmektedir.


Sağlık alanındaki verinin analizi amacıyla özel yazılımlar geliştirilmektedir. Bu yazılımlar, piyasadaki standart veri analizi yazılımlarına kıyasla daha avantajlıdır. Sağlık süreçlerini anlayarak, literatür taraması yaparak, veri kaynaklarını bilerek ve erişerek elde edilen tüm bilgiler bu tür yazılımlarla analiz edilir ve sentezlenerek doğru şekilde sunulur.

Sağlık ekonomisi modellemenin alışıla gelmiş analiz araçları olan HTA, BIMA ve CEA'nın ötesinde, şirketimizin güçlü olduğu ve sağlık ekonomisi bakımında yenilikçi olan Kesikli Olay Benzetimi (Discrete Event Simulation-DES) modelleme tekniği de hizmetlerimiz arasındadır.

Kesikli Olay Benzetimi (Discrete Event Simulation-DES) modelleme tekniği ile, sağlık ekonomistlerinin makro seviyedeki analizlerinin ötesine geçilebilmekte ve mikro seviye öngörü imkanı sunulmaktadır. Böylelikle kapasite ve talep arasındaki ilişki daha detaylı olarak mikro seviyede irdelenebilmektedir.

Sağlık teknolojisi alanındaki önemli bir gelişme de yeni bir simülasyon tekniği olan Etmen Tabanlı Benzetim (Agent Based Simulation-ABS) modelleme tekniğidir. Agent-Based modeller ise, bireysel davranışın modellenerek tümün, yani topluluğun davranışlarının incelenmesini içermektedir. Bu yaklaşım günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu analiz yaklaşımıdır. Şirketimiz ABS tekniğine önem vermekte ve yatırımlarını bu yönde yapmaktadır.

Pharma models