Optimizasyon

Optimizasyon, matematiksel olarak kurulmuş bir modelde belirli kısıtlar altında ifade edilmiş bir problemdeki amaç fonksiyonunun "en az" veya "en çok" olduğu değerinin bulunmasıdır. Amaç olarak belirlenen eğer "kâr" ise, en çok kârı sağlayacak problemdeki değişken değerleri optimum değerlerdir. Benzer şekilde amaç olarak eğer "zarar"ı seçmişsek, en az zararı sağlayacak değişken değerleri optimum değerleridir.

Bir problemin eniyilenmesi için matematiksel yöntemler ile birlikte sezgisel yöntemler de kullanılabilir. Sezgisel yöntemler aslında bir çok problemin en iyi çözümünü bulmada süregelen ve tecrübeye dayalı yöntemlerdir.

Ancak tecrübe, optimumu garanti etmez. Tecrübe ile iyi sonuçlar elde edilebilir, ancak uzun zaman ve bir çok deneme gerektirir. Optimizasyon yöntemleri ile zaman harcamanıza ve gereksiz yere kaynak harcayarak denemeler yapmanıza gerek kalmaz.

Doğrusal programlama

Sezgisel algoritmalar

Sezgisel algoritmalar ile rutin kararlarınızda en iyi sonuçları sağlayabiliriz. Tecrübe ile ve "böylesi en uygun..." diyebileceğiniz seçimlerinize farklı bir açıdan bakalım ve gerçekten en uygun olup olmadığını değerlendirelim.

En çok kâr için hangi ürünlerimizden ve ne kadar üretmeliyiz?
En az israf için hammaddemizi nasıl harcamalıyız?
En az işçilik saati için süreçlerimizi nasıl sıralamalıyız?
En çok müşteri memnuniyeti için nasıl bir dağıtım planı yapmalıyız?
En çok yer kullanım oranı için nasıl bir yerleşim yapmalıyız?


Operasyonel veya stratejik düzeyde optimizasyon problemlerini şekillendiriyor, veri toplama ve analizini yapıyor ve elimizdeki çözüm yazılımları ile problemlerinize optimum çözümler sağlıyoruz.

Rutin problemlerin çözümünde; günlük iş planının yapılması, termin oluşturulması, kalıp bağlanması gibi her gün çözmeniz gereken problemlerde
Bir seferlik problemlerin çözümünde; tesis içi yerleşim şemasının yapılması, dağıtım deposunun veya mağazanızın yerinin bulunması gibi bir kerelik çözmenin gereken problemlerde

yaklaşımlarımız ve teknolojilerimiz size çözüm üretecektir.

3D Paketleme problemi çözümü