Endüstriyel Üretim (Endüstri 4.0 Çağında)

Endustriyel uretim sistemleri
Endustriyel robot modelleri ve simülasyonu

Üretim süreçleri akışları

Üretim sistemleri çok aşamalı ve karmaşık sistemlerdir. Hammadeyi son ürüne çevirmek için bir çok aşamadan geçilmesi gerekir. Bu sırada önemli kaynaklar harcanır. Bazı işler tekrar tekrar yapılır, planlı olarak veya plansızca, oluşan aksaklıklar nedeniyle.

Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning-ERP) yazılımı almak ile üretim tesisinizdeki sorunlar çözülmüş olmaz. ERP yazılı tek başına üretim sisteminizi mükemmeleştiremez. ERP'nin "implemantasyonu" da tek başına çözüm değildir. ERP gibi veri toplama sistemlerinin kurulumu, kaynaklarınızın etkin ve akıllıca yönetimi için sadece bir basamaktır.

ERP yazılımlarına güvenip "zaten o bunu yapıyor" demek büyük bir hatadır.

ERP'nin, veya şirketinizin sistemlerinin topladığı veriler ile "kârlılığınızı" arttıralım.

Kaynaklarınızı etkin kullanıyor musunuz? "Etkinliği" nasıl ölçüyorsunuz?
Doğru miktarda hammadde satın alıyor musunuz? Gereksiz stok mu yapıyorsunuz?
Tekrar işleme oranınız nedir? Süreçleriniz yalın mı?
Kayıp, atık, ve fire miktarlarını sağlıklı ölçebiliyor musunuz?

Dijital süreçler ve dijital ikiz

Tesis içi yerleşimi
Matematiksel modelleme çözümleri
Simülasyon modelleri ile süreç tasarımı
Görselleştirme ile öngörü artışı ve geçerlilik

Kavramsal olarak kaba-taslak tasarımlar kağıt üzerinde ve hızlıca yapılabilir. Bu tasarımlar herkesin anlayabileceği ürün akışlarını ve süreçlerini içerir. Makinelerin yerleşimi ve makine çalışma özellikleri ile oluşabilecek ara stok bölgeleri belirlenir.

Matematiksel modeller optimum süreç tasarımına ve kaynak kullanımına yardımcı olur. Gerçek hayat kısıtları bu modellere eklenebilir ve böylelikle modelin ürettiği "optimal" sonuçlar gerçeğe daha uygun hale gelir.

Simülasyon, üretim sistemlerinin tasarımında bir çok bakımdan rol oynar. Sadece CAD/CAM alanında değil, süreçlerin akışları ile oluşabilecek dinamikler de belirlenebilir. Görselleştirme ile simülasyonun bütünsel bakışı, daha anlaşılabilir hale gelir.