Tedarik Zinciri Danışmanlığı

Ürün veya hizmetlerinizin ilk tasarımından son kullanıcıya ulaşmasına kadarki tüm süreçleriniz Tedarik Zincirinizi oluşturur. "Zincir"dir çünkü her bir aşamanın başarısı bir önceki aşamanın başarısına bağlıdır.

Tedarik edilen elle tutulur bir nesne veya elle tutulmayan bir hizmet de olsa son tüketiciye kaliteli bir şekilde ulaşması beklenir. Tedarik zincirinin yönetimi, ancak her bir aşamasının detaylı şekilde incelenmesi ve varsa sorunların yerinde ve zamanında çözülmesi ile mümkün olabilir.

Tedarik Zinciri; stoklamayı, ulaştırmayı ve işlemeyi içerir. Bunlar, zincirin her bir aşamasında ve arasında kaçınılmaz olarak vardır.

Cok kademeli tedarik zinciri

Gezgin satici ve arac rotalama

Tedarik Zincirinin bir çok aşaması ve konusu bulunmaktadır. Hammaddenin doğru miktarlarda ve zamanda sağlanmasından doğru zamanda ürüne veya hizmete dönüşmesine, doğru şekilde depolanmasına, verimli ve etkili bir dağıtım yapılmasına kadar bir çok konu bulunmaktadır. O halde "doğru", "verimli" ve "etkili" olan nedir? Nasıl ölçülür veya nasıl anlaşılır?

Tedarik Zinciri Danışmanlığı bu soruların cevaplanmasında firmanıza/kurumunuza danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasını içermektedir. İhtiyaç duyduğunuz uzmanlık alanları için danışmanlık hizmeti sağlanabilir.


Uygun yöntem ve yazılımlarımızı kullanarak, ve gerektiğinde teknoloji alanında da destek sağlayarak, firmanız/kurumunuz için uygun çözümler geliştiriyoruz. Geliştirilebilir veya sorunlu alanların iyileştirmesini yapıyoruz.

Firmalarda yıllardır "tecrübe" ile yapılagelmiş işlere farklı bir gözle bakarak "Gerçekten olabilecek en iyi şekilde mi?" sorusuna cevap arıyoruz.

Talep tahminlemeden hammadde stoklamasına
depo tasarımından raf içi ürün istiflemeye,
nakliye için konteyner yüklemeden araç rotalamaya

hizmetler sunuyoruz.

Yükleme problemi

Simarter Yaklaşım

  • Tedarik Zincirinizin aşamalarının incelenmesi ve potansiyel geliştirilebilir alanların belirlenmesi
  • Belirlenen alanlardaki sorunların giderilmesi ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için kavramsal analizlerin yapılması
  • Kavramsal çalışma sonrasında örnek veri toplama, var olan verinin incelenmesi ve analiz edilmesi
  • Veri destekli olarak ve problem çözümüne yönelik modellerin oluşturulması
  • Modellerinin çalıştırılması, çözümü, test edilmesi ve geçerliliklerinin sağlanması
  • Senaryo analizleri ile alternatif çözümlerinin "etkilerinin" incelenmesi
  • Kurumsal hafıza için raporlama