Yönetim

Doç.Dr.Murat M. Günal

Kurucu / Genel Müdür

Murat Gunal

Murat M. Günal, yönetim danışmanlığı ve teknoloji alanında bir endüstri mühendisi ve yöneylem araştırmacısı olarak 1999’dan bugüne çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Lancaster University/İngiltere’den sırasıyla 2000 ve 2008 yıllarında almıştır. Simülasyon yöntemleri ve uygulama alanları, özellikle sağlık, hizmet, ve üretim sistemleri alanlarında danışmanlık, araştırma ve yayınlar yapmaktadır. Doktora çalışması İngiltere EPSRC kurumu tarafından desteklenmiştir. Geliştirdiği simülasyon modelleri İngiltere Sağlık Sistemi hastanelerinde performans iyileştirmeleri amacıyla kullanılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK tarafından desteklenen danışmanlık ve araştırma projeleri bulunmaktadır.

Yayınlanmış bir çok makalesi ve kitap bölümü bulunmaktadır. Tercüme etmiş olduğu bir kitap ve editörlüğünü yaptığı bir kitabı bulunmaktadır. Winter Simulation Conference ve Spring Simulation Conference gibi konferanslara düzenli olarak katılmakta ve yayın yapmaktadır.

Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü’nde Doçent ve Deniz Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı’nda program yöneticisi olarak görev yapmıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde simülasyon, olasılık, tesis planlama, hizmet sistemleri, karar analizi, matematiksel programlama ve yöneylem araştırması uygulamaları gibi bir çok ders vermiştir. “Journal of Simulation” ve “Health Systems” akademik dergilerinde yardımcı editordür.