Tedarik Zinciri

Konteynır Terminali
Depo rafları

Tedarik Zinciri kavramı bir çok seviyeden kavramın bir araya gelmesi ile ortaya çıkmış bütünsel bir kavramdır. Ulaştırma, depolama, sevkiyat, talep yönetimi, tedarikçi yönetimi gibi alanlar, Tedarik Zinciri'nin konusu olmuştur. Günümüzde e-ticaretin tedarik zincirine önemli etkileri olmuştur. Diğer taraftan ürün çeşitliği ihtiyaçları ve müşteri davranışlarındaki değişimler Tedarik Zinciri Yönetimi'ni geçmişe göre daha da önemli hale getirmiştir.

Tedarik Zinciri'nin farklı alanlarına şirketimizin faaliyetleri bulunmaktadır.

Tesis ve depo yerinin belirlenmesi
Sevkiyat/dağıtım sistemi kurulumu
Araç ve filo rotalama problemleri çözümü
Depo tasarımı ve planlama
Üretim planlama ve çizelgeleme

Tesis yeri seçimi

Depo süreçleri

Depo yönetimi Tedarik Zinciri'nin önemli bir halkasıdır. Ürünlerin stoklanması için ve stoğun etkin bir şekilde yönetimi için akıllı depo yönetim sistemlerine ihtiyaç vardır. Sadece depo donanımları ile sorun çözülmemektedir. Bu donanımın etkili kullanılabilmesi için depo yönetim algoritmalarına ihtiyaç vardır.

Depoda Toplamada Altın Kurallar kullanılması siparişlerin zamanında ve eksiksiz olarak müşteriye ulaşması için gereklidir. Depo için toplayıcıya hangi sıra ile siparişi toplayacağı söyleyecek bir algoritma, toplayıcı zamanını %80'e kadar azaltabilir. Böylelikle aynı iş, daha az eleman ile yapılabilir.

Artık etkinliğinizin arttırılması zamanı geldi!